Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

helicita
vlastnost tekutiny reprezentující schopnost rotace jejího proudu. V meteorologii se uvažuje rotace vzestupného konvektivního proudu, ve kterém se vlivem vertikálního střihu větru vytváří horizontální vorticita s významnou složkou ve směru proudění.
angl: helicity  2019
podpořila:
spolupracují: