Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izodenza
syn. izopykna.
Termín navrhl švédský meteorolog N. G. Ekholm v r. 1890. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a lat. densus „hustý“.
angl: isodense; slov: izodenza; něm: Isodense f; rus: изоденса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: