Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient laterální disperze
statist. veličina σy rozměru délky, používaná zejména při studiu horiz. rozptylu pasivní příměsi v atmosféře, která charakterizuje turbulentní stav atmosféry v horiz. rovině. Lze ji určit např. z měření pulzací horiz. složek vektoru větru; charakterizuje intenzitu rozptylu příměsí v ovzduší v horiz. směru kolmém na směr proudění. Viz též model Suttonův, koeficient vertikální disperze, pulzace větru.
angl: lateral dispersion coefficient slov: koeficient laterálnej disperzie něm: lateraler Dispersionskoeffizient m rus: коэффициент бокового рассеяния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: