Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorémy cirkulační
v meteorologické literatuře zpravidla souhrnné označení pro teorém absolutní cirkulace, Bjerknesův cirkulační teorém a Kelvinův cirkulační teorém.
angl: circulation theorems; slov: cirkulačná teoréma; rus: теорема циркуляции  2019
podpořila:
spolupracují: