Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kolo velké
syn. halo velké – ve starší české literatuře někdy užíváno jako souhrnné označení pro halo malé a halo velké.
angl: halo of 46°, large halo; slov: halo 46°; něm: 46°-Ring m, grosser Ring m; rus: большое гало , гало в 46°  1993-a3
podpořila:
spolupracují: