Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum roční průměrné
průměr ročních maxim meteorologického prvku za dlouholeté období nebo od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 prům. roční maximum teploty vzduchu 32,4 °C.
angl: mean annual maximum of meteorological element; slov: priemerné ročné maximum; něm: mittleres Jahresmaximum n; rus: средний годовой максимум метеорологического элемента  2014
podpořila:
spolupracují: