Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

družice meteorologická
umělá družice Země určená primárně pro využití v meteorologii a klimatologii. Podle oběžné dráhy se družice dělí na družice geostacionární a družice na nízkých dráhách (nejčastěji polárních), podle zaměření rozlišujeme družice operativní a výzkumné. Většina současných meteorologických družic má na své palubě řadu přístrojů umožňujících dálkový průzkum Země (DPZ) i v jiných oborech. Kromě primárních přístrojů, zaměřených na meteorologické využití, jde rovněž o přístroje pro jiné obory – systémy pro monitorování stavu hladiny světových moří a oceánů, astronomické a geofyzikální přístroje, systémy pro přenos nouzových signálů, aj.
angl: meteorological satellite, meteorological spacecraft slov: meteorologická družica něm: meteorologischer Satellit m, Wettersatellit m fr: satellite météorologique m rus: метеорологический спутник  1993-a3
podpořila:
spolupracují: