Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikroseismy meteorologické
stálé kmitání zemského povrchu ve formě elastických vln, které se šíří od pobřeží na velké vzdálenosti do nitra kontinentů. Časová perioda kmitů se řádově rovná jednotkám sekund, rychlost šíření je nejčastěji 2 až 4 km.s–1 a amplituda odpovídá 10–6 m a méně. Příčiny vzniku spočívají v atmosféricko-oceánické cirkulaci, značná úloha se přisuzuje zejména pohybům tropických i mimotropických cyklon.
angl: meteorological microseisms; slov: meteorologické mikroseizmy; něm: meteorologische Mikroschwingungen pl; rus: метеорологические микросейсмы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: