Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie terénní
slov: terénna klimatológia; něm: Geländeklimatologie f; rus: топоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: