Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

graden
syn. denostupeň, gradoden – algebraický rozdíl mezi průměrnou denní teplotou vzduchu a zvolenou referenční teplotou, vyjádřený ve °C. U nás se pro topné období (sezonu) používá referenční teplota 12 °C.
Termín je zkratka ze slova gradoden, které se skládá z lat. gradus „krok, stupeň, schod“ (srov. grád, gradace, retrográdní) a slova den.
angl: degree-day slov: graden něm: Gradtag m, Gradtagszahl f fr: degré jour m, degré jour unifié (DJU) m rus: градусо-день  1993-a1
podpořila:
spolupracují: