Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra ideální
neurčitý pojem, vyskytující se v odb. literatuře. Zpravidla pod ním rozumíme fiktivní (modelovou) atmosféru, která má z určitého hlediska ideální vlastnosti. V tomto smyslu se za ideální někdy označuje např. atmosféra standardní, jindy atmosféra suchá a čistá, atmosféra Rayleighova apod.
angl: ideal atmosphere slov: ideálna atmosféra něm: Idealatmosphäre f fr: atmosphère normalisée f, atmosphère standard f rus: идеальная атмосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: