Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová Θ
angl: Θ coordinate system slov: súradnicová sústava Θ rus: система кoординат тета (Ѳ) něm: theta-Koordinaten f/pl, isentrope Koordinaten f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: