Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová Θ
angl: Θ coordinate system slov: súradnicová sústava Θ něm: theta-Koordinaten f/pl, isentrope Koordinaten f/pl rus: система кoординат тета (Ѳ)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: