Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemogram
záznam anemografu.
Termín vznikl odvozením od termínu anemograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z řec. ἄνεμος [anemos] „vítr“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“; tj. doslova „záznam o větru“.
angl: anemogram slov: anemogram něm: Anemogramm n, Windregistrierung f fr: anémogramme m rus: анемограмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: