Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud bleskového výboje souvislý
proud v kanálu blesku mezi jednotlivými dílčími výboji blesku, jímž nastává neutralizace nábojů. Amplituda tohoto proudu dosahuje jenom několika desítek ampérů, avšak náboj dosahuje podstatné části náboje celkového bleskového výboje.
slov: súvislý prúd bleskového výboja rus: непрерывный ток грозового разряда něm: kontinuierlicher Blitzentladestrom m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: