Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud blesku souvislý
proud v kanálu blesku mezi jednotlivými dílčími výboji blesku, jímž nastává neutralizace nábojů. Amplituda tohoto proudu je pouze v řádu 101 A, avšak příslušný el. náboj dosahuje podstatné části celkového přeneseného náboje.
slov: súvislý prúd bleskového výboja něm: kontinuierlicher Blitzentladestrom m rus: непрерывный ток грозового разряда  1993-b2
podpořila:
spolupracují: