Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické reprezentativní
meteorologické pozorování, při němž jsou dodržovány předepsané postupy, např. výška sensoru nad zemí, a jehož výsledky mají platnost pro širší okolí místa pozorování. Velikost tohoto okolí závisí na prostorové proměnlivosti daného meteorologického prvku, na charakteru terénu a na účelu pozorování.
angl: representative meteorological observation; slov: reprezentatívne meteorologické pozorovanie; něm: repräsentative meteorologische Beobachtung f; rus: репрезентативное метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: