Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické reprezentativní
meteorologické pozorování, při němž jsou dodržovány předepsané postupy, např. výška sensoru nad zemí, a jehož výsledky mají platnost pro širší okolí místa pozorování. Velikost tohoto okolí závisí na prostorové proměnlivosti daného meteorologického prvku, na charakteru terénu a na účelu pozorování.
angl: representative meteorological observation slov: reprezentatívne meteorologické pozorovanie rus: репрезентативное метеорологическое наблюдение něm: repräsentative meteorologische Beobachtung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: