Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

iont Langevinův
angl: Langevin's ion; slov: Langevinov ión; něm: Langevin-Ion n; rus: ион Ланжевена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: