Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont Langevinův
angl: Langevin's ion slov: Langevinov ión rus: ион Ланжевена něm: Langevin-Ion n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: