Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont Langevinův
angl: Langevin's ion slov: Langevinov ión něm: Langevin-Ion n rus: ион Ланжевена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: