Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunce nepravé
syn. slunce vedlejší – zvláštní jasné skvrny na parhelickém kruhu, který patří k halovým jevům. Jde o souborné označení pro parhelia neboli paslunce, paranthelia neboli boční slunce a antihelium neboli protislunce. Viz též měsíc nepravý.
angl: mock sun; slov: nepravé slnko; něm: Nebensonne f; rus: ложное солнце  1993-a1
podpořila:
spolupracují: