Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kanál spektrální
označení části spektrálního pásma, ve kterém se měří elektromagnetiké záření nějakým konkrétním přístrojem, např. radiometrem. Je technicky definován použitým rozsahem spektrálního pásma a technickými parametry použitého senzoru přístroje umožňujícími kalibraci dat.
angl: spectral channel slov: spektrálny kanál něm: Spektralbereich m, Spektralkanal m rus: спектральный канал  1993-a2
podpořila:
spolupracují: