Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izograma
1. čára spojující místa se stejnou měrnou vlhkostí vzduchu, resp. stejnou hodnotou směšovacího poměru;
2. čára konstantní měrné vlhkosti resp. směšovacího poměru nasyceného vzduchu na aerologickém diagramu;
3. v obecném významu jako syn. pro izolinii, izoplétu, někdy pro izolinii frekvence meteorologického jevu, používané v zahraničí.
angl: isarithm, isogram slov: izograma něm: Isogramme f rus: изограмма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: