Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izocerauna
čára spojující místa se stejným počtem blesků za určitý časový interval. Při zpracování vizuálních pozorování bouřek se za izoceraunu považuje spojnice míst se stejným počtem dní, v nichž byly pozorovány bouřky na stanici nebo bouřky vzdálené. Viz též mapa izoceraunická, izobronta.
angl: isoceraunic line, isokeraunic line slov: izocerauna rus: изокеравническая линия, изолиния интенсивности гроз, изолиния повтараемости гроз  1993-a1
podpořila:
spolupracují: