Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima ekvatoriální
syn. klima rovníkové – v Alisovově klasifikaci klimatu jedno ze čtyř hlavních klimatických pásem, charakteristické celoroční přítomností ekvatoriálního vzduchu, které je tudíž celoročně vlhké. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá klima tropického dešťového pralesa, avšak někdy tak bývá nevhodně označováno celé pásmo tropického dešťového klimatu.
angl: equatorial climate; slov: ekvatoriálná klíma; něm: äquatoriales Klima n; rus: экваториальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: