Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluvioskop
zařízení pro určení výskytu, trvání, popř. i druhu atm. srážek. V ČR se nepoužíval. Viz též detektor počasí.
angl: pluvioscope; slov: pluvioskop; něm: Pluvioskop n; rus: плювиоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: