Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pluvioskop
zařízení pro určení výskytu, trvání, popř. i druhu atm. srážek. V ČR se nepoužíval. Viz též detektor počasí.
angl: pluvioscope slov: pluvioskop něm: Pluvioskop n rus: плювиоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: