Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluvioskop
zařízení pro určení výskytu, trvání, popř. i druhu atm. srážek. V ČR se nepoužíval. Viz též detektor počasí.
Termín zavedl franc. inženýr C. F. Hervé-Mangon, který přístoj sestrojil zřejmě v r. 1850. Termín se skládá z lat. pluvia „déšť“ a z řec. σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“.
angl: pluvioscope; slov: pluvioskop; něm: Pluvioskop n; rus: плювиоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: