Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

délka charakteristická
slov: charakteristická dĺžka něm: charakteristische Länge f fr: longueur caractéristique f rus: характерная длина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: