Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prach poletavý
pevné částice antropogenního původu rozptýlené v atmosféře, jejichž rychlost sedimentace je natolik malá, že mohou ve vzduchu setrvávat po rel. dlouhou dobu (několik dnů i více) a dostávat se do značných vzdáleností od svých zdrojů. Velikost částic polétavého prachu je řádově 10–5 m a menší, nejvíce jsou zastoupeny částice s rozměry pod 10–6 m. Viz též popílek, spad prachu, měření znečištění ovzduší.
angl: airborne dust slov: poletavý prach něm: Schwebstaub m rus: взвешенная пыль  1993-a2
podpořila:
spolupracují: