Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění zonální
proudění vzduchu ve směru podél rovnoběžek, přičemž obvykle se jako zonální proudění označuje proudění ve směru západ – východ. Východní proudění podél rovnoběžek se většinou označuje jako východní nebo negativní zonální proudění, popř. jako proudění antizonální. Viz též cirkulace zonální, složka cirkulace zonální, proudění meridionální.
angl: zonal flow slov: zonálne prúdenie něm: zonale Luftströmung f rus: зональное течение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: