Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření souběžná
měření základních meteorologických prvků v jedné lokalitě různými přístroji nebo v různých časových intervalech. Souběžné měření se provádí hlavně při zásadních změnách přístrojového vybavení na meteorologických stanicích pro zjištění kvality nově instalovaných způsobů měření nebo pro budoucí výpočet homogenity klimatologických řad.
angl: parallel measurement slov: súbežné meranie rus: параллельные (одновременные) измерения  2014
podpořila:
spolupracují: