Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva synoptická
meteorologická zpráva o výsledcích met. měření a pozorování v synoptických termínech pozorování a kódovaná podle mezinárodního kódu.
angl: synoptic report; slov: synoptická správa; něm: synoptische Meldung; rus: синоптическая сводка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: