Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zpráva synoptická
meteorologická zpráva o výsledcích met. měření a pozorování v synoptických termínech pozorování a kódovaná podle mezinárodního kódu.
angl: synoptic report slov: synoptická správa něm: synoptische Meldung rus: синоптическая сводка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: