Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dohlednost dráhová (RVR)
vzdálenost, na kterou pilot letadla nacházejícího se na ose vzletové nebo přistávací dráhy, vidí denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující vzletovou nebo přistávací dráhu, nebo vyznačující její osu. Dráhová dohlednost se dříve určovala vizuálně, nyní se na většině letišť určuje pomocí transmisometrů, umístěných obvykle na obou koncích a uprostřed vzletové nebo přistávací dráhy.
angl: runway visual range slov: dráhová dohľadnosť (RVR) něm: Pistensichtweite f fr: portée visuelle de piste (PVP) f rus: максимальнaя дальность видимости ВПП  1993-b3
podpořila:
spolupracují: