Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch
1. směs plynů, která vytváří atmosféru Země;
2. zkrácené označení pro vzduchovou hmotu, např. tropický vzduch;
3. pojem vzduch se někdy používá i jako syn. pro atmosféru, např. suchý a čistý vzduch ve smyslu suchá a čistá atmosféra.
angl: air slov: vzduch něm: Luft f rus: воздух  1993-a1
podpořila:
spolupracují: