Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž ovzduší upoutanou sondou
sondáž ovzduší prováděná radiosondou nebo jiným měřicím přístrojem neseným upoutaným balonem. Používá se speciálně pro měření v přízemní a mezní vrstvě atmosféry. Viz též sonda upoutaná.
angl: wire sonde sounding slov: sondáž ovzdušia pripútanou sondou něm: Fesselsondierung f rus: зондирование с помощью привязного зонда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: