Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izosféra
nepříliš časté označení nižší části stratosféry, která se rozkládá mezi tropopauzou a izopauzou a je charakteristická přibližnou izotermií.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“). Termín je tedy zkrácením logičtějšího označení „izotermosféra“.
angl: isosphere; slov: izosféra; něm: Isosphäre f; rus: изосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: