Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bleskosvod
syn. hromosvod.
slov: bleskozvod; fr: paratonnerre m; rus: молнеотвод  1993-a3
podpořila:
spolupracují: