Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance tepelná
rozdíl příjmu a výdeje tepla libovolného povrchu nebo systému. Podstatnou část tepelné bilance tvoří zpravidla bilance záření. Kromě této formy přenosu tepla se na tepelné bilanci podílí turbulentní výměna, latentní teplo vydávané nebo spotřebovávané při fázových přechodech a molekulární vedení tepla. V klimatologii se zpravidla rozlišuje tepelná bilance zemského povrchu, tepelná bilance atmosféry a tepelná bilance soustavy Země-atmosféra.
angl: heat balance slov: bilancia tepla něm: Wärmebilanz f, Wärmehaushalt m fr: bilan thermique m, bilan calorifique m rus: тепловой баланс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: