Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient extinkce
syn. koeficient extinkční, koeficient zeslabení – součet koeficientu absorpce a koeficientu rozptylu daného prostředí. Objemový koeficient extinkce je číselně roven zeslabení, způsobenému absorpcí a rozptylem, paprsku jednotkové intenzity na dráze jednotkové délky; vynásobíme-li ho převrácenou hodnotou hustoty prostředí, dostaneme hmotový koeficient extinkce. Viz též extinkce, zákon Beerův, zákon Bouguerův, absorpce záření.
angl: extinction coefficient slov: extinkčný koeficient rus: коэффициент ослабления, коэффициент экстинкции něm: Extinktionskoeffizient m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: