Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Literatura eMS

Vybrané monografie - vyšlé po roce 1984, popř. neobsažené v MS93.

 • Bednář J., 1989: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Atmosférická optika, akustika a elektřina. Academia, Praha, 235 str., ISBN 80-200-0054-2.
 • Bednář J., 2003: Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál, Praha, 223 str., ISBN 80-7178-653-5.
 • Bluestein H. B., 1992: Synoptic–dynamic meteorology in midlatitudes. Vol.1 Principles of kinematics and dynamics. Oxford University Press, 431 str. ISBN 978-0195062670.
 • Bluestein H. B., 1993: Synoptic–dynamic meteorology in midlatitudes, Vol.2: Observations and theory of weather systems, Oxford University Press, 594 str. ISBN 978-0195062687.
 • Blumen W. ed., 1990: Atmospheric processes over complex terrain. Meteorol. Monographs Vol. 23, No. 46., Amer. Meteor. Soc., 323 str. ISBN 978-1878220011.
 • Brázdil R., Dobrovolný P., Elleder L., Kakos V., Kotyza O., Květoň V, Macková J., Müller M., Štekl J., Tolasz R., Valášek H, 2005: Historické a současné povodně v České republice. Masarykova Universita v Brně a Český hydrometeorologický ústav, 369 str. ISBN 80-210-3864-0.
 • Bringi V. N., Chandrasekar V., 2001: Polarimetric doppler weather radar. Cambridge University Press, U.K., 636 str. ISBN 0521623847.
 • Collier Ch. G., 1996: Applications of weather radar systems. A guide to uses of radar data in meteorology and hydrology. 2nd edition, John Wiley & Sohns, 390 str. ISBN 0-471-96013-6.
 • Cotton W. R., Anthes R. A., 1989: Storm and cloud dynamics. Academic Press, 877 str. ISBN 0-12-192530-7.
 • Červená, E., 2012. Zpráva CLIMAT, Metodický návod. Praha: ČHMÚ.
 • Červená, E., 2012. Zpráva RAD, Metodický návod. Praha: ČHMÚ.
 • Červená, E., 2013. Zpráva SYNOP, Metodický návod. Praha: ČHMÚ.
 • Doswell Ch. A. III ed., 2001: Severe convective storms. Meteorol. Monogr., 28, Amer. Meteor. Soc., 561 str. ISBN 1878220411.
 • DWD, 1990: Internationaler Wolkenatlas, 2.vydání, Díl 1, Offenbach am Main, Selbstverlag der DWD. ISBN 3-88148-264-4.
 • Emanuel K. A., 1994: Atmospheric convection. Oxford University Press, 580 str. ISBN 0-19-506630-8.
 • Glickman, T.S. (eds.), 2000: Glossary of Meteorology, American Meteorological Society, 2. vydání, 850 str. ISBN 978-1-878220-34-9.
 • Guide to Climatological Practices, WMO-No.100. Geneva: WMO 2011.
 • Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, WMO-No. 8. Geneva: WMO 2014.
 • Guide to WMO Table Driven Code Forms: FM 94 BUFR and FM 95 CREX. Geneva: WMO 2002.
 • Holton J. R., 2004: An introduction to dynamic meteorology, Elsevier Academic Press, 535 str. ISBN 0123540151.
 • Holton J., R., Curry J. A., Pyle J. A., Eds., 2002,: Encyclopedia of Atmospheric Sciences. Vol. 1 – 6, Academic Press, New York, London, Oxford etc., ISBN 0-12-227090-8.
 • Horák J., Raidl A., 2007: Hydrodynamická stabilita atmosféry a nelineární problémy geofyzikální hydrodynamiky. Karolinum, Praha, 381 str., ISBN 978-80-246-1278-2.
 • Houze R. A. Jr., 1993: Cloud dynamics. International Geophysics Series, 53, Academic Press, 573 str. ISBN 0-12-356881.
 • Chow, F.K., De Wekker, S.F.J., Snyder, B.J., 2013: Mountain Weather Research and Forecasting. Springer, 750 str. ISBN 978-94-007-4098-3
 • International Meteorological Vocabulary, WMO-No.182. Geneva: WMO 1992.
 • Iribarne J.V., Godson W. L., 1981: Atmospheric thermodynamics. Second edition, Geophysics and astrophysics monographs., 6, D. Reidel Publishing company, 259 s. ISBN 978-94-009-8509-4.
 • Jaňour Z.,2001: Modelování mezní vrstvy atmosféry. Karolinum, Praha, 147 str. ISBN 80-246-0330-6.
 • Kessler E. ed., 1986: Thunderstorm morphology and dynamics. 2. vydání, Norman: Univ. Oklahoma Press. 411 str. ISBN 978-0-87933-009-5.
 • Kopáček J., Bednář J., 2005: Jak vzniká počasí. Karolinum, Praha, 226 str., ISBN 80-246-1002-7.
 • Krška, K., Šamaj, F., 2001: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku. Nakl. Karolinum, Univerzita Karlova v Praze. 563 str. ISBN 80-7184-951-0.
 • Lackman, G., 2013: Midlatitude Synoptic Meteorology, American Meteorological Society, 360 pp., ISBN: 9781878220103.
 • Lipina P., Kain I., Židek D., 2014: Návod pro pozorovatele automatických meteorologických stanic. Metodický předpis č. 13a verze č. 2, Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-34-9.
 • Lipina P., Židek D., 2014: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis č. 13 verze č. 2, Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-33-2.
 • Lipina P., Židek D., 2014: Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic s automatickým srážkoměrem. Metodický předpis č. 13c, Praha: ČHMÚ.
 • Lipina P., Židek D., 2014: Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic. Metodický předpis č. 13b verze č. 2, Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-35-6.
 • Manual on Codes, WMO-No. 306, Part A – Alphanumeric Codes. Geneva: WMO 2013.
 • Manual on Codes, WMO-No. 306, Part B – Binary Codes. Geneva: WMO 2012.
 • Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System, WMO-No. 485. Geneva: WMO 2013.
 • Manual on the Global Observing System, WMO-No. 544. Geneva: WMO 2013.
 • Manual on the Global Telecommunication System, WMO-No. 386. Geneva: WMO 2013.
 • Manual on the WMO Information System, WMO-No.1060. Geneva: WMO 2012.
 • Markowski, P., Richardson, Y., 2010: Mesoscale Meteorology in Midlatitudes. Wiley-Blackwell. 430 str. ISBN 978-0-470-74213-6.
 • Meteorological Glossary, 1991: Meteorological Glossary, Meteorological Office, 6. vydání, London HMSO, 335 str. ISBN 0-11-400363-7.
 • Munzar J., Krška K., Nedelka M., Pejml K., 1989: Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha, 247 str. ISBN 23-011-89.
 • Oxford Univeristy Press [online]: Oxford English Dictionary (OED). Dostupné z: https://www.oed.com
 • Pechala F., Bednář J., 1991: Příručka dynamické meteorologie. Academia, Praha, 370 str., ISBN 80-200-0198-0.
 • Pruppacher H. R., Klett J. D., 1997: Microphysics of clouds and precipitation. Second revised and enlarged edition with an introduction to cloud chemistry and cloud electricity. Atmospheric and oceanographic sciences library, Vol.18, Kluwer Academic Publishers, 954 str. ISBN 0-7923-4211-9.
 • Rakov V. A., Uman M. A. 2003: Lightning. Physics and effects. Cambridge University Press, 687 str. ISBN 0-521-58327-6.
 • Rao K. P., Holmes S. J., Anderson R. K., Winston J. S., Lehr P. E., 1990: Weather Satellites: Systems, Data, and Environmental Applications. Amer. Meteor. Soc., Boston, 503 str. ISBN 0933876874.
 • Ray P. S. ed., 1988: Mesoscale meteorology and forecasting. 2. vydání, Amer. Meteor. Soc., Boston, 793 str. ISBN 0933876661.
 • Rejzek, J., 2015: Český etymologický slovník. Leda, Praha, 824s. ISBN 978-80-7335-393-3
 • Rogers, R. R., Yau, M. K., 1989: A Short Course in Cloud Physics. Intern. Series in Natural Philosofy, Vol. 113, Elsevier Science, Butterworth-Heineman U.S.A., 3. vydání, 290 str. ISBN 0-7506-3215-1.
 • Řezáčová, D., Novák, M., Kašpar, M., Setvák, M., 2007: Fyzika oblaků a srážek. Praha, Academia. 574 str. ISBN 978-200-1505-1.
 • Seinfeld J. H, 1986.: Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution. John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 738 str. ISBN 0-471-82857-2.
 • Shapiro, M. A.,Sigbjorn, G., 1999: Life Cycles of the Extratropical Cyclones, American Meteorological Society, 359 pp., ISBN: 1-878220-35-7.
 • Sobíšek, B. a kolektiv, 1993: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha, 594 s. ISBN 80-85368-45-5.
 • Štekl J., Brázdil R., Kakos V., Jež J., Tolasz R., Sokol Z., 2001: Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879–2000 a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický program Česká republika, sv. 31, Praha, 140 str. ISBN 80-85813-92-0.
 • Wang P. K., 2002: Ice microdynamics. Academic Press, 273 str. ISBN 9780127346038.

Ostatní citované zdroje

 • Alisov B. P., 1954: Problém šířkové podnební pásmitosti. Meteorologické zprávy, 7, 23-25.
 • Bolton D., 1980: The computation of equivalent potential temperature. Mon. Wea. Rev. 108, 1045–1053.
 • Browing, K.A., 1985: Conceptual Models of Precipitation Systems, Weather and Forecasting, 1, 23-41.
 • Conrad V., 1946: Usual formulas of continentality and their limits of validity. Trans. Am. Geophys. Union, 27, 663–664.
 • Červená, E., Vondráčková, H., 1996: Úloha Českého hydrometeorologického ústavu v systému ochrany obyvatelstva v případě jaderného ohrožení. Meteorologické Zprávy, 49, 4, 123-124.
 • Doswell Ch. A. III, Brooks H. A., Maddox R. A., 1996: Flash flood forecasting: An ingredients-based methodology. Wea. Forecasting, 11, 560–581.
 • Faust H., 1951: Eine einfache Methode zur Bestimmung de Verdungstungslabilitaet, Zeitschrift f. Meteorologie 5, 3, 66–68.
 • Geiger R., 1961: Überarbeitete Neuausgabe von Geiger, R.: Köppen-Geiger / Klima der Erde. (Wandkarte 1:16 Mill.). Klett-Perthes, Gotha.
 • Gorczyński L., 1920: Sur le calcul du degré du kontinentalisme et son application dans la climatologie. Geografiska Annaler, 2, 324–331.
 • Gunn R., Kinzer G. D., 1949: The terminal velocity of fall for water drops in stagnant air. J. Meteor., 6, 243–248.
 • Hoskins, B. J., M. E. McIntyre, and A. W. Robertson, 1985: On the use and significance of isentropic potential vorticity maps. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 111, 877-946.
 • Hrudička B., 1933: Doba polovičních srážek a periodická amplituda ročního srážkového průběhu v Československu. Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, Brno, č. 185, 1–22.
 • Khain A., Ovtchinnikov M., Pinsky M., Pokrovsky A., Krugliak H., 2000: Notes on the state-of-the-art numerical modeling of cloud microphysics. Atmos. Res. 55, 159–224.
 • Klemp J. B., 1987: Dynamics of tornadic thunderstorms. Ann. Rev. Fluid Mech., 19, 362–402.
 • Lorenz E. N., 1955: Available Potential Energy and the Maintenance of the General Circulation. Tellus, Vol. VII, No. 2, 157-166.
 • Marshall J. S., Palmer W. M., 1948: The distribution of raindrops with size. J. Meteor., 5, 165–166.
 • Orlanski I., 1975: A rational subdivision of scales for atmospheric processes. Bull. Amer. Meteor. Soc., 56, 527–530.
 • Shapiro M. A., Keyser D., 1990: Fronts, jet streams and the tropopause. Extratropical Cyclones, The Erik Palmén Memorial Volume, C. W. Newton and E. O. Holopainen, Eds., Amer. Meteor. Soc., 167–191.
 • Showalter A. K., 1963: A stability index for thunderstorm forecasting. Bull. Amer. Meteor. Soc., 34, 250–252.
 • Schmauss A., 1928: Singularitäten im jährlichen Witterungsverlauf von München. In: Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1928. Bayern, Anhang B, 22 str.
Literatura prvního vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického
podpořila:
spolupracují: