Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita blesků do země
veličina vyjadřující plošnou hustotu blesků mezi oblakem a zemí směřujících do země za jednu bouřkovou událost, den s bouřkou nebo rok. V tech. praxi se udává prům. hustota úderů blesku na 1 km2 za rok, odvozená z dlouhodobého pozorování. Mapy intenzity výbojů blesku do země jsou nejvhodnějším výchozím podkladem pro stanovení pravděpodobnosti úderu blesku do objektu.
angl: ground discharge rate slov: intenzita bleskov do zeme něm: Stärke des Erdblitzes f rus: интенсивность разрядов молний в землю  1993-b3
podpořila:
spolupracují: