Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita výbojů blesku do země
vyjadřuje plošnou hustotu výbojů blesku do země za jednu bouřkovou událost, den s bouřkou nebo rok. V tech. praxi se udává prům. hustota úderů na 1 km2 za rok, odvozená z dlouhodobého pozorování. Hustota se zjišťuje nejčastěji počítači výbojů blesku. Mapy intenzity výbojů blesku do země jsou nejvhodnějším výchozím podkladem pro stanovení pravděpodobnosti úderu blesku do objektu.
angl: ground discharge rate slov: intenzita výbojov blesku do zeme rus: интенсивность разрядов молний в землю něm: Stärke des Erdblitzes f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: