Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chionograf
v češtině zast. označení pro váhový srážkoměr.
Termín se skládá z řec. χιών [chión] „sníh“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“. Označení lze vysvětlit tím, že chionograf umožňoval zaznamenávat i tuhé srážky.
slov: chionograf; něm: Schneeschreiber m, Chionograph m; rus: хионограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: