Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

desublimace
nesprávné označení fázového přechodu plynného skupenství vody - vodní páry na skupenství pevné - led, viz též depozice, sublimace.
Termín se skládá z lat. předpony de- „z, od“ a slova sublimace.
angl: desublimation slov: desublimácia něm: Resublimation f fr: déposition f, condensation solide f, sublimation inverse f rus: десублимация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: