Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

desublimace
nesprávné označení fázového přechodu plynného skupenství vody - vodní páry na skupenství pevné - led, viz též depozice, sublimace.
angl: desublimation slov: desublimácia něm: Resublimation f rus: десублимация fr: déposition f, condensation solide f, sublimation inverse f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: