Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proces okluzní
děj při vývoji cyklony, při němž dochází k vytlačování teplého vzduchu v teplém sektoru cyklony od zemského povrchu do vyšších hladin atmosféry a ke vzniku okluzní fronty. Okluzní proces začíná obvykle v blízkosti středu cyklony, kde teplá fronta mladé cyklony přechází ve studenou frontu. Okluzní proces může výjimečně vlivem orografických podmínek začít i v jiných místech cyklony, např. při tvoření sekluze. Okluzní proces objevil 18. listopadu 1919 švédský meteorolog T. Bergeron.
angl: occlusion slov: oklúzny proces něm: Okklusionsprozess m rus: окклюзия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: