Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

destička rosoměrná Duvdevaniho
zařízení k určování množství rosy. Je tvořeno dřevěnou destičkou opatřenou speciálním nátěrem, umístěnou vodorovně obvykle ve výšce porostů. Exponuje se po západu Slunce, měření se provádí v ranních hodinách. Vzhled povrchu orosené destičky se srovnává se sadou charakteristických fotografií, podle nichž se odhadne přibližné množství rosy. Uvedenou metodu měření rosy navrhl S. Duvdevani v Izraeli v r. 1947. V provozní praxi ČHMÚ se tato metoda nepoužívá.
angl: Duvdevani dew gauge, Duvdevani drosometer slov: Duvdevaniho rosomerná doštička něm: Duvdevani-Taumesser m, Duvdevani Drosometer n rus: росомер Дувдевани fr: drosomètre Duvdevani m, drosomètre de Duvdevani m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: