Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

období vyprahlé
neurčitý pojem pro obzvlášť dlouhé suché období, nebo pro období obecně chudé na atmosférické srážky, provázené vysokou teplotou vzduchu a nízkou relativní vlhkostí vzduchu.
slov: vyprahnuté obdobie něm: Dürreperiode f rus: период засухи?  1993-a3
podpořila:
spolupracují: