Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jev skleníkový
angl: greenhouse effect 
podpořila:
spolupracují: