Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jev skleníkový
angl: greenhouse effect; slov: skleníkový jav; něm: Treibhauseffekt m; rus: парниковый эффект  2019
podpořila:
spolupracují: