Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

makroklimatologie
část klimatologie zabývající se makroklimatem. Studuje vlastnosti klimatických pásem Země, klima pevnin a oceánů a jejich částí většího plošného rozsahu. Lze však hovořit např. nejen o makroklimatologii stř. zeměp. šířek, nýbrž i o makroklimatologii Čech, Moravy apod. Viz též mezoklimatologie, mikroklimatologie.
angl: macroclimatology; slov: makroklimatológia; něm: Makroklimatologie f; rus: макроклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: