Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie lékařská
součást humánní bioklimatologie, která studuje vlivy klimatu na zdraví a nemoci člověka. Jejím cílem je jednak zlepšení (ozdravení) přírodních, zvláště atm. podmínek pro život člověka, jednak využití příznivých vlastností klimatu k léčbě a rekreaci, popř. preventivní upozorňování na biometeorologicky nepříznivé změny počasí. Viz též nemoci meteorotropní, předpověď biometeorologická.
angl: medical climatology slov: lekárska klimatológia rus: медицинская климатология něm: Medizinklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: