Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okno fénové
slov: föhnové okno; něm: Föhnlücke f ?; rus: феновое окно  1993-a1
podpořila:
spolupracují: