Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deficit vlhkosti půdy
rozdíl mezi množstvím vody obsažené v půdě a maximálním množstvím vody, které tato půda může zadržovat po odtoku vody vlivem gravitace. Viz též vlhkost půdy.
angl: soil moisture deficit; slov: deficit vlhkosti pôdy; rus: дефицит влажности почвы  2014
podpořila:
spolupracují: