Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deficit vlhkosti půdy
rozdíl mezi množstvím vody obsažené v půdě a maximálním množstvím vody, které tato půda může zadržovat po odtoku vody vlivem gravitace. Viz též vlhkost půdy.
angl: soil moisture deficit slov: deficit vlhkosti pôdy rus: дефицит влажности почвы  2014
podpořila:
spolupracují: