Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum absolutní měsíční
nejnižší hodnota z měsíčních minim meteorologického prvku, zaznamenaná na met. stanici nebo v určité oblasti v daném kalendářním měsíci za dlouholeté období, zpravidla však od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 lednové abs. minimum teploty vzduchu –27,5 °C (z 31. 1. 1830). Viz též amplituda absolutní měsíční.
angl: absolute monthly minimum of meteorological element slov: absolútne mesačné minimum rus: абсолютный месячный минимум метеорологического элемента něm: absolutes Monatsminimum n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: