Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bioklimatologie
Termín se skládá z řec. βίος [bios] „život“ a slova meteorologie. Srov. též biosféra.
angl: bioclimatology slov: bioklimatológia něm: Bioklimatologie f fr: bioclimatologie f rus: биоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: