Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bioklimatologie
angl: bioclimatology slov: bioklimatológia něm: Bioklimatologie f rus: биоклиматология fr: bioclimatologie f  1993-a0
podpořila:
spolupracují: