Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nepohoda
výraz pro nepříznivé, především deštivé a větrné počasí. Užívá se hlavně ve spojení „chránit se před nepohodou“, „jít do nepohody“. Nemá charakter odb. termínu.
Slovo má původ ve slovese „hodit se“ ve smyslu „nevhodné počasí“.
slov: nečas; něm: Unwetter n; rus: непогода  1993-a1
podpořila:
spolupracují: