Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vítr sluneční
spojitý výron plazmy ze sluneční koróny do okolního prostoru. Typická rychlost slunečního větru dosahuje hodnot přibližně od 300 do 750 km.s–1, přičemž sluneční plazma proniká do vzdáleností převyšujících padesátinásobek vzdálenosti Země od Slunce. Sluneční vítr je jednou z forem korpuskulárních toků. Ovlivňuje fyz. procesy v zemské magnetosféře a v horní atmosféře (polární záře, magnetické pole Země atd.). Viz též činnost sluneční.
angl: solar wind slov: slnečný vietor rus: солнечный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: